Turun Tommilankadun päiväkodin avoin taidekilpailu

Kilpailun järjestäjä, kohde ja tarkoitus

Turun kaupunki julistaa avoimen taidekilpailun Tommilankadun päiväkotiin sijoitettavasta taidekokonaisuudesta. Kilpailu toteutetaan sähköisen haun kautta ja palkittavat työt valitaan määräaikaan mennessä saapuneiden ehdotusten joukosta. Kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomessa toimivat taiteilijat ja taidetyöryhmät. 

Tommilankadun päiväkodissa tulee toimimaan seitsemän ryhmää, joissa on yhteensä 152 lasta. Henkilökunnan määrä tulee olemaan noin 30. Päiväkodissa tarjotaan myös vuorohoitoa, jolloin osa ryhmistä tulee käyttämään tiloja myös iltaisin. Uuden päiväkodin toiminnassa on tavoitteena toimintakulttuuri, joka on mahdollisimman avoin ja liikuntapainotteinen.

Taideteoksen tai teoskokonaisuuden ensisijaiset sijoituspaikat ovat luoteen ja koillisen puoleisissa julkisivuissa sekä rakennuksen sisällä korkeassa ruokasalissa ja aulan portaikossa. Ensisijaiset sijoituspaikat on merkitty liitteinä oleviin pohjapiirustukseen ja julkisivupiirustuksiin. Ehdotuksessa voi esittää vaihtoehtoisesti myös muuta sijaintipaikkaa. Etenkin sisälle ehdotettavan teoksen materiaalivalinnoissa ja rakenteissa on hyvä ottaa huomioon teoksen pintojen säännöllisen puhtaanapidon vaatimus sekä tilojen käyttäjien turvallisuus.

Kilpailuteoksen on oltava valmiina paikoilleen ripustettuna 15.12.2021 mennessä. Rakennus otetaan käyttöön tammikuussa 2022.


Kilpailuehdotukset

Kilpailu toteutetaan sähköisesti internetissä ArtCurator-verkkopalvelun kautta. Taiteilijoilta pyydetään hakulomakkeen yhteyteen:

Teoskokonaisuuden suunnittelu-, materiaali- ja toteutuskustannukset saavat maksimissaan olla 58 000 € (alv. 0 %). Taiteilijan tulee laatia eritelty kustannusarvio, josta käy ilmi myös taiteilijapalkkion osuus.

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Lähetettyjä ehdotuksia käsittelee ainoastaan kilpailun tekninen yhdyshenkilö eikä tekijöiden tietoja paljasteta ennen kilpailun ratkaisua. Palkitsemattomien ehdotusten aineisto tekijätietoineen tuhotaan kuuden kuukauden päästä kilpailun ratkaisusta.

Kilpailuehdotusten tekijänoikeudet säilyvät taiteilijalla. Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää ja julkaista ei-kaupallisessa tarkoituksessa palkittujen teosehdotusten materiaalia, kuten kuvia, viestinnässään korvauksetta silloin, kun viestintä koskee kilpailua tai kyseistä taidehanketta. Muusta tekijänoikeuden käytöstä on sovittava Kuvasto ry:n tai milloin Kuvasto ei edusta tekijää, tekijän kanssa erikseen.


Tuomariston jäsenet


Palkinnot

Palkintoina jaetaan yhteensä 10 000 €, joka jakaantuu seuraavasti:

palkinto 5 000 €

palkinto 3 000 € 

palkinto 2 000 €

Kilpailun tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintosumman toisinkin.

Palkintorahat maksetaan ensisijaisesti kaupungille osoitettavaa laskua vastaan. 


Jatkotoimet kilpailun seurauksena

Kilpailun tuomaristo valitsee ehdotuksista taiteellisesti, teknisesti ja taloudellisesti sopivimman ehdotuksen toteutettavaksi. Arvioinnissa painotetaan ehdotuksen visuaalista sijoittumista osaksi rakennuksen sisä- ja/tai ulkotiloja sekä sisällöllistä yhteyttä rakennuksen käyttötarkoitukseen, sen arkkitehtuuriin ja päiväkodin toimintakulttuuriin. Lopullisesta hankinnasta päättää Turun kaupunki, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta. Teoksen toteutuksesta tehdään erillinen sopimus tulosten julkistamisen jälkeen.


Kilpailun aikataulu

Osallistujan tulee kilpailuajan puitteissa rekisteröityä, kirjautua ja jättää ehdotuksensa verkkopalvelussa osoitteessa: https://tommilanpaivakoti.artcurator.io/

Kilpailuaika alkaa keskiviikkona 1.7.2020 klo 9.00 ja päättyy keskiviikkona 30.9.2020 klo 17.00. Ehdotusten arviointi 5.–18.10.2020. Palkintojen saajien valinta 21.10.2020. Palkintojen saajien julkistaminen 23.10.2020. Teoksen/teosten valmistaminen 11/2020–12/2021. Teoksen/teosten ripustaminen paikoilleen 12/2021–1/2022


Kilpailuun liittyvät kysymykset

Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen: taidekokoelma.museopalvelut@turku.fi. 

Kysymyksiin vastataan 1.7.–5.7. ja 18.7.–27.9.2020 välisinä aikoina. Kilpailijoiden on syytä huomioida, että kiireelliset kysymykset kannattaa lähettää heinäkuun jälkeen. Kaikki saapuneet kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan 3.8.2020 lähtien kilpailun verkkosivulla osoitteessa www.turku.fi/tommilantaidekilpailu.

Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä halualustasta, käytä nurkasta löytyvää chat-ikkunaa tai laita s-postia: info@artor.io.


Verkkopalveluun liittyvät kysymykset

Kilpailun verkkopalvelun käyttöä koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen info@artor.io


Kilpailuun liittyvä asiakirjat

Kilpailuun liittyvät asiakirjat voi ladata osoitteesta:  www.turku.fi/tommilantaidekilpailu


ArtCurator-lomakkeen täyttäminen:

Mahdollisia ongelmatilanteita:

Ohje
X